Operatorë partnerë

 


iPass

Përdoruesit e iPass mund të përdorin rrjetin e SunWireless me akauntet e tyre iPass.Skype WiFi

Përdoruesit e Skype-it mund të lidhen në rrjetin e SunWireless nëpërmjet Skype WiFi.
Unifi (SBB)


Përdoruesit e Unifi (SBB) mund të përdorin rrjetin e SunWireless me akauntet e tyre Unifi (SBB).

http://www.sbb.rs/Internet/5593/UNIFI.shtml

 


TOTAL TV


TV + Net.

http://totaltv.tv/Total+TV/1321/MIX.shtml