Hotele partnerë

Hoteli Aleksandar Palas, Shkup

Mysafirët e Hotelit Aleksandar Palas mund ta përdorin rrjetin e SunWireless në të gjithë hotelin.

http://www.aleksandarpalace.com.mk

Hoteli Drim, Strugë

Mysafirët e Hotelit Drim mund ta përdorin rrjetin e SunWireless në të gjithë hotelin.

http://www.drim.com.mk

Hoteli Beograd, Strugë

Mysafirët e Hotelit Beograd mund ta përdorin rrjetin e SunWireless në të gjithë hotelin.

http://www.drim.com.mk/MK/hotel_beograd.aspx

Hoteli Uni Palas, Kavadarcë

Mysafirët e Hotelit Uni Palas mund ta përdorin rrjetin e SunWireless në të gjithë hotelin

http://unipalas.com.mk

Hoteli Montana, Krusevo

Mysafirët e Hotelit Montana mund ta përdorin rrjetin e SunWireless në të gjithë hotelin.

http://www.montanapalas.com.mk

Hoteli Kristal Palas, Prilep

Mysafirët e Hotelit Kristal Palas mund ta përdorin rrjetin e SunWireless në të gjithë hotelin.

http://www.kp.mk/

Hoteli Granit, Ohrid

Mysafirët e Hotelit Granit mund ta përdorin rrjetin e SunWireless në të gjithë hotelin.

http://www.hotelgranit.com.mk/

Hoteli Millenium, Bitola

Mysafirët e Hotelit Millenium mund ta përdorin rrjetin e SunWireless në të gjithë hotelin.

http://milleniumpalace.com.mk/

Hoteli Millenium Palas, Ohrid

Mysafirët e Hotelit Millenium Palas mund ta përdorin rrjetin e SunWireless në të gjithë hotelin.

http://milleniumpalace.com.mk/

Hoteli Biser, Strugë

Mysafirët e Hotelit Biser mund ta përdorin rrjetin e SunWireless në të gjithë hotelin.

http://www.hotelbiser.com.mk/

Hoteli Manastir, Berovo

Mysafirët e Hotelit Manastir mund ta përdorin rrjetin e SunWireless në të gjithë hotelin.

http://www.hotelmanastir.com.mk/